Podstawy obsługi telefonu z systemem Android – klawisze

Od pewnego czasu wśród producentów telefonów pojawiła się tendencja do redukowania liczby klawiszy w naszych telefonach. Pierwsze urządzenia z Androidem miały pełne klawiatury, potem liczba klawiszy stopniowo malała.

Mój pierwszy, androidowy telefon HTC Magic miał 6 klawiszy, joystick w postaci trackballa i jeszcze dodatkowo klawisze głośności. W pewnym momencie standardem stały się 3 klawisze: Home, Back oraz Menu. Przycisk Back służy to przycisk powrotu, Home wyświetla nam ekran główny a menu pokazuje dodatkowe opcje. Tak było do czasu, aż pojawił się Android w wersji 3.0, wtedy zrezygnowano z przycisku Menu, a ściślej producenci nie mają obowiązku go umieszczać w telefonie. Przyciski mogą być zarówno umieszczone w telefonie jak i narysowane na ekranie. Przykład przycisków ekranowych (zrzut z tabletu wyposażonego w system Android 4.0) widzimy na rysunku 1.

Klawisze ekranowe Back, Home, lista otwartych aplikacji oraz menu

Rys. 1 Klawisze ekranowe Back, Home, lista otwartych aplikacji oraz menu

Omówmy po kolei każdy z klawiszy, zdradzając jednocześnie pewne sekrety systemu Android znane właściwie tylko programistom:

  • klawisz Back – teoretycznie służy, jak sama nazwa wskazuje, do powrotu do poprzedniego okna, programu. Służy także do ukrycia klawiatury ekranowej czy tez okna dialogowego. Często ma też tę samą funkcję co przycisk Anuluj. Jednak, w odróżnieniu od klawisza Home, programiści mogą zmienić jego funkcję. To dlatego cześć aplikacji przy ich opuszczaniu pyta, czy na pewno chcemy wyjść, a inne nie… Podobnie jest z oknami dialogowymi (przykład okna dialogowego pochodzącego z aplikacji Cat Diaries pokazano na rysunku 2) domyślnie klawisz Back pozwala je zamknąć, jednak możliwość tę można wyłączyć…
Okno dialogowe umożliwiające wybór daty zdarzenia

Rys. 2 Okno dialogowe umożliwiające wybór daty zdarzenia

Menu pozwalające na zarządzanie podkategoriami w aplikacji Cat Diaries Lite.

Rys. 3 Menu pozwalające na zarządzanie podkategoriami w aplikacji Cat Diaries Lite.

 

  • klawisz Home – jego wciśnięcie powoduje, że wracamy do ekranu głównego w telefonie. Warto tutaj napisać, co się tak naprawdę dzieje z aktywną aplikacją, po jego wciśnięciu. Otóż aplikacja nie jest zamykana, jest zatrzymywana i przechodzi w tło. Jednak nie musimy się martwić tym, że będziemy mieli za dużo otwartych aplikacji. Jeśli braknie pamięci dla nowo otwartej aplikacji, to system sam zamknie nieaktywne aplikacje (niekoniecznie wszystkie). To właśnie dlatego czasem da się wrócić do otwartej aplikacji, a czasem uruchamia się od początku. Jako ciekawostkę można napisać, że programista jest informowany o tym, że system ma zamiar zamknąć jego aplikację (wtedy może zapisać odpowiednie dane, tak żeby po jej ponownym uruchomieniu mógł odtworzyć stan sprzed zamknięcia). Dłuższe przytrzymanie przycisku Home pozwala na wyświetlenie listy ostatnio uruchomionych aplikacji (jeśli nie ma dedykowanego klawisza).
  • klawisz Menu – wciśnięcie klawisza Menu powoduje wyświetlenie na ekranie menu, z którego można wybrać odpowiednie zadania i polecenia (Rys. 3). Oczywiście nie w każdej aplikacji takie menu jest dostępne. Często bywa też tak, że dla każdego z ekranów menu może być inne. Wcześniej napisałem, że klawisz ten nie musi występować w urządzeniu. Na szczęście (pod warunkiem, że aplikacja jest napisana poprawnie) w przypadku, kiedy urządzenie nie posiada dedykowanego klawisza menu, jest on rysowany na ekranie (Rys. 1)
  • klawisz wygaszenia ekranu/wyłączenia telefonu – najczęściej jest to klawisz fizyczny, naciśnięcie powoduje wygaszenie ekranu, dłuższe przytrzymanie pozwala na wyłączenie telefonu. Najczęściej jednak przy dłuższym przytrzymaniu pojawia się menu, pozwalające na zmianę profilu, włączenie trybu samolotowego lub wyłączenie telefonu.
  • klawisze głośności – służą do regulacji głośności, najczęściej … dzwonka. Ściszenie do końca często też włącza tryb „milczy” lub wibracje. Napisałem najczęściej, ponieważ w przypadku uruchomionej aplikacji może być inaczej. Wszystko dlatego, że programista również w tym przypadku może zmienić funkcję tych klawiszy. Domyślnie, jeśli nie jest odtwarzany żaden dźwięk, ściszany i podgłaszany jest dźwięk dzwonka, jeśli natomiast uruchomioną mamy grę i akurat odtwarzany jest dźwięk to mamy możliwość regulowania głośności tych dźwięków. Prawidłowo zaprojektowana aplikacja powinna pozwalać na regulowanie dźwięków gry nawet wtedy, gdy nie są one odtwarzane.